نمایندگی فروش دکاس در ایرانفروش ذخیره ساز تحت شبکه Thecus

با گسترش خدمات نمایندگی فروش ذخیره ساز دکاس در ایران ، فروش ذخیره ساز تحت شبکه Thecus در سراسر کشور ، ماموریت نمایندگی فروش دکاس در ایران ایجاد یک شبکه فروش و خدمات گارانتی دکاس در ایران است. تعهد به ارزشها و مشتری مداریThecusباعث شده تا تمام نمایندگی های فروش دکاس در ایران ، واحد های  تحقیق و توسعه، بخش فروش ذخیره ساز دکاس و تیم های پشتیبانی فنی ذخیره ساز دکاس در ایران  به طور جدی پشت این تعهد قرار گیرند.