نس دکاس Thecus NAS

نس دکاس Thecus NAS

علاوه بر فراهم آوردن امنیت برای داده ها و اطلاعات، با استفاده از پروتکل های استاندارد شبکه ای امکان دسترسی و ذخیره سازی فایل ها را امکان پذیر می نماید.

برای دسترسی به فایل ها در نس دکاس Thecus NAS از پروتکل های NFS,CIFS,HTTP استفاده می شود که از طریق آن می توان به آسانی به فایل های مختلف دسترسی داشت و به تبادل اطلاعات مورد نظر را در میان معماری های مختلف شبکه پرداخت.

میزان کارایی نس دکاس Thecus NAS بالا می باشد و همچنین میزان تأخیر در دست یابی به داده ها در این ذخیره ساز بسیار کم می باشد و این به دلیل استفاده از گیگا بایت اترنت در آن می باشد. بنابراین در مواردی که نیاز به سرعت زیادی می باشد و میزان کارایی بالا مدنظر است، استفاده از ذخیره ساز لینوکسی دکاس توصیه می شود.

نس دکاس Thecus NAS دکاس از یک فناوری قدرتمند و اثبات شده برای ذخیره داده ها در شرکت ها و سازمان ها و همچنین در دفاتر و یا خانه ها بهره مند می باشد. که کاربران خانگی و تجاری می توانند با استفاده از آن حجم زیادی از داده ها و اطلاعات را به اشترک بگذارند. توسط ذخیره ساز لینوکسی دکاس کاربران امکان ذخیره سازی در تمام دستگاه ها را در اختیار دارند و اضفه کردن آن به شبکه به دلیل ظرفیت بسیار بالای موجود، سبب دسترسی و استفاده آسان کاربران از این فضای ذخیره سازی می گردد.

نس دکاس Thecus NAS معمولا به عوان سرور پشتیبان مورد استفاده قرار می گیرد و تمام رایانه های موجود در شبکه با استفاده از آن می توانند پشتیبان گیری از داده های مورد نظر خود را به آسانی انجام دهند. در واقع استفاده از ذخیره ساز لینوکسی دکاس یک راهکار پشتیبان گیری جامع در محیط کار و هم چنین در منزل محسوب می شود.